Skyrybų procesas

Skyrybos yra pakankamai sudėtingas procesas tiek psichologine, tiek teisine prasme, sukeliantis tiek teisinių, tiek finansinių, tiek moralinių padarinių. Tačiau SKYRYBOS.EU BIURO teisininkai (mediatoriai, advokatai), kurių pagrindinis uždavinys – stengtis, kad klientas patirtų kuo mažiau neigiamų emocijų, stresinių situacijų ir gautų jį tenkinantį rezultatą, operatyviai reaguoja į susiklosčiusią situaciją bei suteikia visapusišką ir kvalifikuotą teisinę pagalbą. Todėl skyrybų procesas, net ir esant ginčui, tampa žymiai greitesnis ir pigesnis.

Santuokos nutraukimas reiškia, kad baigiasi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai bei turtinės ir asmeninės neturtinės jų teisės ir pareigos.

SKYRYBOS.EU BIURO teisininkai (mediatoriai, advokatai) užtikrina greitą ir kvalifikuotą skyrybų proceso įforminimą bei atlikimą už protingą kainą.

Skyryboms įforminti reikalingi šie dokumentai:

  1. santuokos liudijimas (originalas);
  2. asmens dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija;
  3. vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) kopija (-os);
  4. duomenys apie Jūsų vardu registruotą nekilnojamąjį turtą bei registruotas transporto priemones (pažymos iš VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ originalai);
  5. vedybų ar turto padalijimo sutartis, patvirtinta notarine tvarka (jeigu tokia sudaryta);
  6. skolinius įsipareigojimus pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokių yra);
  7. pažyma apie pajamas iš darbovietės*;
  8. pažymos, kvitai (čekiai) ir kitokio pobūdžio įrodymai, pagrindžiantys vaikų išlaikymui reikalingą pinigų sumą;
  9. įrodymai, kuriais remiantis norima nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės (pvz.: sutuoktinio neištikimybę pagrindžiantys faktai, žiaurų sutuoktinio elgesį pagrindžiantys įrodymai: pareiškimai, skundai policijai, teismo medicinos ekspertų išvados dėl patirto smurto ir su tuo susijusių padarinių, kt.)**;
  10. kiti dokumentai, būtini ieškiniui pagrįsti, motyvuoti (juos pagal konkrečias Jūsų situacijos aplinkybes nurodys SKYRYBOS.EU BIURO teisininkai).

* Bylose dėl alimentų (išlaikymo) priteisimo. 

** Esant ginčui tarp sutuoktinių.

Pažymėtina, jog skyrybų proceso trukmė tiesiogiai priklauso nuo pasirinkto santuokos nutraukimo būdo.

Taikios skyrybos, kuomet nėra ginčo ir sutuoktiniai geranoriškai susitaria dėl bendro turto padalijimo, vaikams skirtino išlaikymo (alimentų) dydžio, jų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, vyksta supaprastinta proceso tvarka, šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio (LR CPK 83 str. 1 d. 12 p.) ir santuoka nutraukiama per 30 dienų nuo kreipimosi į teismą dienos.

Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu galimas, jeigu sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus gyvena atskirai arba po santuokos sudarymo vienas iš sutuoktinių teismo sprendimu pripažintas neveiksniu (nežinia kur esančiu), arba atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą. Procesas, kaip ir „Taikių skyrybų“ atveju, vyksta supaprastinta proceso tvarka, šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio (LR CPK 83 str. 1 d. 12 p.), o jo trukmė (priklausomai nuo santuokos nutraukimą sąlygojusių faktinių aplinkybių) – apie 2 – 3mėnesiai.

Skyrybos dėl kaltės vyksta esant ginčui, ir čia didelę reikšmę turi įrodymai patvirtinantys arba paneigiantys vieno iš sutuoktinių kaltę dėl  santuokos iširimo (sutuoktinio pareigų pažeidimo). Dėl santuokos iširimo teismo pripažintas kaltu sutuoktinis praranda teisę į išlaikymą. Skyrybų iniciatorius valstybei turi sumokėti 3 proc. žyminio mokesčio nuo jam priteisti prašomo turto vertės. Skyrybų proceso trukmė, šiuo atveju, priklauso nuo „šalių sveiko proto ir principų balanso“. Praktikoje tokių skyrybų bylų nagrinėjimas pirmos instancijos teisme trunka 3 – 6 mėnesius, jeigu šalys nemanipuliuoja procesinėmis teisėmis.

Jei Jums reikalinga nemokama teisinė konsultacija arba norite sužinoti, kiek Jūsų atveju kainuos skyrybų procesas, susisiekite su mumis tel. +370 655 50670 arba el. paštu info@skyrybos.eu