Alimentai

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse yra įtvirtinta tėvų pareiga rūpintis savo vaikais, materialiai juos išlaikyti. Teisinėje kalboje vietoj termino „alimentai“ vartojama sąvoka „išlaikymas“.

Vaikų išlaikymas yra turtinė asmeninė (lot. intuitu personae) tėvų prievolė, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeimyninių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis.

Išlaikymo dydis (alimentai), turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Be to, išlaikymą (alimentus) abu tėvai privalo teikti vaikams nepriklausomai nuo to, ar tėvai yra susituokę, išsiskyrę, gyvena santuokoje ar skyrium (separacija).

Išlaikymas (alimentai) gali būti priteisti:

  • nepilnamečiams vaikams iki 18 metų;
  • pilnamečiams vaikams nuo 18 iki 24 metų (jiems gerai mokantis dieninio mokymo įstaigose);
  • vienam iš sutuoktinių (esant išlaikymo reikalingumui ir galimybei jį teikti);
  • tėvams (pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus ir jais rūpintis).

Išlaikymas (alimentai) teismo gali būti priteisti:

  • kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis;
  • konkrečia pinigų suma;
  • priteisiant tam tikrą turtą.

Išlaikymo lėšų (alimentų) indeksavimas.

Tai periodinių išmokų, nustatytų fiksuotu dydžiu (pinigais), perskaičiavimas siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas (apsisaugoti nuo infliacijos).

Tėvams nevykdant ar netinkamai vykdant įsigaliojusio teismo sprendimo dėl išlaikymo (alimentų) vaikui priteisimo (mokėjimo) bei antstoliui patvirtinus (pateikiant pažymą) apie išieškojimo negalimumą, reikia kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą, kuris teiks išlaikymą Jūsų vaikui (-ams).

Kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimo arba padidinimo, verta tuomet, jei po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas (alimentai), priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.

Jei turite papildomų klausimų arba Jums reikia nemokamos teisinės konsultacijos, susisiekite su mumis tel. +370 655 50670 arba el. paštu info@skyrybos.eu